Itube cam sex dates

); vaccinatie tegen Kennelhoest alleen indien nodig (bijv. Rabiës is altijd dodelijk en verplicht bij reizen naar het buitenland.Bovendien is rabiës een zoönose en dus ook besmettelijk (en dodelijk) voor mensen. Klachten als gevolg van vaccinatie zijn individuele overgevoeligheidsreacties op de entstof of hulpstoffen in de injectievloeistof; het is dus geen vergiftiging.

Je zou kunnen starten met titeren 3 jaar na de vaccinatie tegen Hondenziekte en Parvo.

Titeren voor heeft praktisch gesproken niet zoveel zin.

De titerwaardes waarbij bescherming optreedt zijn bekend.

Hoe lang die titers op niveau blijven weten we niet en dus ook niet hoe vaak we moeten titeren om tijdig een daling te signaleren.

Een waarschuwing is hier op zijn plaats voor de toepassing van nosodes in plaats van vaccins.

Nosodes zijn gepotentiëerde verdunningen van reguliere entstof; vroeger werden deze nosodes gemaakt van de smetstof zelf, maar dat is door aangescherpte regelgeving niet meer mogelijk.

Als we uitsluitend gezonde / vitale honden en niet meer / vaker dan nodig is vaccineren, zal het optreden van deze bijwerkingen een verwaarloosbaar risico zijn in relatie tot de enorme preventieve voordelen.

Beweringen, dat vaccinaties oorzaak (kunnen) zijn van chronische klachten of ‘Spätschäden’ - later (na maanden of jaren) optredende klachten die in verband gebracht worden met een vaccinatie - hebben meestal een hoog speculatief gehalte; wetenschappelijke of gedegen empirische onderbouwing ontbreekt.

Het is dus niet zo gek, dat sommige landen een titerbepaling voor rabiës eisen en geen genoegen nemen met alleen een vaccinatie. Er is geen enkele twijfel over dat we met behulp van vaccinaties de antistoffen titers van deze ziektes op peil moeten houden.

We bespreken hieronder in het kort: Over welke vaccinaties hebben we het? Kennelhoest is meestal een self-limiting disease (NB: bij koorts direct naar de dierenarts!

Het is bekend dat vooral jonge honden niet altijd voldoende antilichamen maken na een vaccinatie.

Tags: , ,